FIA wyjaśnia szczegóły porozumienia z Ferrari

FIA wyjaśnia szczegóły porozumienia z Ferrari

Międzynarodowa Federacja Sportu Samochodowego opublikowała oświadczenie, w którym przedstawia swoje stanowisko dotyczące porozumienia zawartego z zespołem Scuderia Ferrari w sprawie legalności rozwiązań stosowanych przez zespół w silniku na sezon 2019.

„FIA przeprowadziła szczegółową analizę techniczną jednostki napędowej Scuderia Ferrari, tak jak ma to miejsce w przypadku każdego zespołu w Mistrzostwach Świata Formuły 1.”

„Szeroko zakrojone i dokładne dochodzenie przeprowadzone w sezonie 2019 wzbudziło podejrzenia, że silnik Scuderia Ferrari można uznać za działający przez cały czas poza granicami przepisów FIA.”

„Scuderia Ferrari zdecydowanie sprzeciwiła się podejrzeniom i powtórzyła, że jego jednostka napędowa zawsze działa zgodnie z przepisami. FIA nie była w pełni usatysfakcjonowana, ale zdecydowała, że dalsze działania niekoniecznie doprowadzą do rozstrzygającego przypadku ze względu na złożoność sprawy i niemożność materialną w celu dostarczenia jednoznacznego dowodu naruszenia.”

„Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, jakie pociągałyby za sobą długie spory sądowe, zwłaszcza w świetle niepewności wyniku takich sporów oraz w najlepszym interesie Mistrzostw Świata i zainteresowanych stron, FIA, zgodnie z art. 4 (II) orzecznictwa sądowego oraz Zasad Dyscyplinarnych (JDR), postanowiły zawrzeć umowę ugodową z Ferrari w celu zakończenia postępowania.”

„Ten rodzaj umowy jest narzędziem prawnym uznanym za niezbędny element każdego systemu dyscyplinarnego i jest wykorzystywany przez wiele organów publicznych i innych federacji sportowych w rozwiązywaniu sporów.”

 „Poufność warunków ugody jest przewidziana w art. 4 (VI) JDR.

 „FIA podejmie wszelkie niezbędne działania w celu ochrony sportu oraz jego roli i reputacji jako regulatora Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA.”